Inkomstanmälan - Vård och omsorg

LÄS MER

Information
Här hittar du blankett för att lämna inkomstuppgift för boendekostnad för vård och omsorg.

 

Om blanketten

Blanketten fyller du i, skriver ut och skickar in till:

 

Östhammars kommun
Avgiftshandläggare
Box 66
742 21 Östhammar

 

Eller via e-post:

osthammardirekt@osthammar.se

 

Frågor
Har du några frågor angående ärendet eller blanketten kontakta oss gärna på osthammardirekt@osthammar.se eller via telefon 0173-86000.

 

Personuppgifter
Läs mer om behandling av personuppgifter på kommunens webbsida

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Östhammar Direkt
osthammardirekt@osthammar.se
0173-86000

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
Vard.omsorgsnamnden@osthammar.se