Tillgänglighet för sjalvservice.osthammar.se
Östhammars kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur sjalvservice.osthammar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från sjalvservice.osthammar.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn
Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven
Problem vid användning av webbplatsen inkluderar:

  • Koden följer inte alltid html-standarden.
  • Tabfunktionen hoppar ibland över delar i menyn och e-tjänsterna. Ingen markering för tabposition. Ingen länk för att hoppa över navigationen.
  • Brister finns i användningen av modala fönster.
  • Skärmläsare har svårigheter med att läsa upp ikoner och felmeddelanden. Obligatoriska fält kanske inte framgår.
  • Otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund i vissa fall.
  • Brister i innehållet i e-tjänsterna, inklusive rubriker, länkar och förkortningar. Språkmarkering saknas i koden.
  • Delar av webbplatsen, inklusive e-tjänster, system och dokument, uppfyller inte WCAG 2.1. Detta inkluderar länkar till andra webbplatser och system, samt blanketter.
  • Flera sidor hänvisar till nedladdningsbara filer och dokument som inte uppfyller tillgänglighetskraven.
  • Visuellt utformade rubriker följer inte alltid rubrikstrukturen.
  • Vissa bilder saknar alternativa texter.

 

Hur vi testat webbplatsen
Vi gör löpande självskattning (intern testning) med stickprov på webbplatsen.

Denna redogörelse uppdaterades 2024-03-06.