Anmälan till socialtjänsten om oro för barn och unga

LÄS MER

Information
Här hittar du blankett för anmälan till socialtjänsten om oro för barn och unga.

 

Om blanketten

Blanketten fyller du i, skriver ut och skickar in till:

 

Östhammars kommun

Socialförvaltningen

Box 36

742 21 Östhammar

 

Eller via e-post:

osthammardirekt@osthammar.se

 

Frågor
Har du några frågor angående ärendet eller blanketten kontakta oss gärna på osthammardirekt@osthammar.se eller via Fax: 0173-175 40 eller via telefon 0173-86000.

 

Personuppgifter
Läs mer om behandling av personuppgifter på 
kommunens webbsida

Frågor om e-tjänsten

Östhammar Direkt
osthammardirekt@osthammar.se
0173-86000

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
Vard.omsorgsnamnden@osthammar.se