Familjehem - Intresseanmälan

LÄS MER

Information

 

Om blanketten

Blanketten skriver du ut, fyller i och skickar in till:

Östhammars kommun
Sektor omsorg
Barn och unga
Box 36
742 21 Östhammar

Eller via e-post:

osthammardirekt@osthammar.se

 

Frågor
Har du några frågor angående ärendet eller blanketten kontakta oss gärna på osthammardirekt@osthammar.se eller via telefon 0173-86000.

 

Personuppgifter
Läs mer om behandling av personuppgifter på kommunens webbsida

Frågor om e-tjänsten

Östhammar Direkt
osthammardirekt@osthammar.se
0173-86000

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
Vard.omsorgsnamnden@osthammar.se